Privacybeleid

Budget Assistance mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken.
De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze
wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen
beperkt.

Op grond van deze wet heeft Budget Assistance de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Budget Assistance worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Budget Assistance vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Budget Assistance in het
Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het
gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Budget Assistance expliciet om
jouw toestemming moet vragen.

Het volledige privacyreglement kunt u bij ons opvragen.