Bewindvoering

Wanneer iemand door bijvoorbeeld een handicap, ziekte of ouderdom niet in staat is zijn eigen financiële zaken te regelen kan er bewindvoering worden aangevraagd.

Bewindvoering houdt in dat de financiële huishouding geregeld zal gaan worden door een persoon die door de rechtbank is aangewezen als de bewindvoerder. Soms kan dit een familielid zijn, maar wanneer dit niet mogelijk of niet wenselijk is helpt Budget Assistance u als professionele bewindvoerder graag verder.

Wat doet de bewindvoerder in de praktijk?

De bewindvoerder maakt allereerst een overzicht van de financiële huishouding van de client. Hij of zij maakt een inventarisatie van alles wat onder het bewind is gesteld, zoals inkomen, spaargeld en schulden. Deze inventarisatie wordt naar de rechtbank gestuurd.

Naast het maken van dit overzicht neemt de bewindvoerder enkele praktische zaken op zich. U kunt hierbij denken aan:

  • het betalen van de vaste lasten
  • het aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst (huur en zorgtoeslag)
  • het indienen van de belastingaangifte
  • het verzoeken om kwijtschelding van gemeentebelasting
  • het onderhouden van contacten met instanties

Tarieven

De tarieven voor bewindvoering zijn wettelijk vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). U vindt de actuele tarieven op de website van de branchevereniging PBI. De bewindvoerder zal bekijken of de cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand om deze kosten te betalen.

Meer weten?

Bewindvoering is een lastig onderwerp. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u nog vragen heeft of dat u uw specifieke situatie graag eens aan een specialist wil voorleggen. U kunt daarom vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoonnummer 035 544 99 83 of email. Wij helpen u graag verder!